Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Αγγελία...13/1/1929

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

"Νέα ηλικίας 55 ετών, παρθένος, έχουσα περιουσίαν δραχ. 5 και 60, τα συνήθη φορέματά της, μια κασέλα και καταγόμενη εξ υψηλής οικογενείας πλακιώτικης,
ζητεί ένα άνδρα δια να συζήση, όστις να ήνε βουλευτής, ρήτωρ, να βγάζη επικηδείους, όπως της εκφωνήση τοιούτον εις τον θάνατον της, να γνωρίζη λατινικά και να κατάγεται εξ οικογενείας υψηλής, τον καθιστά δε και απόλυτον κληρονόμον της μετά θάνατον.

Η διεύθυνσις εις τον αξιότιμον κ. Τζάνε, βουλευτήν Καλαμών. Αριστοφάνης 6 Ιανουαρίου 1882" "Χήρα προσφέρει την χείρα της εις χήρον μη υποχείριον, προς απόκτησιν χηριδίων. Πληροφορίαι εγχειρίζονται εις ενεχειροδανειστήριον Χειρογιώργου, κάτωθι Εκατόγχειρος.

Ο Φόρος ΕΤΟΣ Α', ΑΡΙΘ.3 Σάββατον 3 Ιανουαρίου 1925" ΠΕΠΕΙ-ΡΑΜΜΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ(!) ζητεί αποκατάστασιν... Όστις την συζευχθή θα είναι ο τυχερώτερος άνδρας του κόσμου. Θα εύρη σύζυγον κομμένην και ραμμένην δι' αυτόν.
Γράψατε δεσποινίδα. Γ.Μ. Παντρεμενάδικα! Λοβιτούρα,
ΕΤΟΣ Α', ΑΡΙΘ. 8 13 Ιανουαρίου 1929"
lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου