Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Ευνοϊκή διάταξη για συμβασιούχους και ΙΔΑΧΜια σημαντική διάταξη για τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ, εμπεριέχεται στο Πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για το άρθρο 84 του πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα σε δήμους και Περιφέρειες – εφόσον διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα – να αυξάνουν το ωράριο εργασίας (άρα και τις απολαβές) των συμβασιούχων ΙΔΟΧ, αλλά και εργαζομένων ΙΔΑΧ, οι οποίοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο εργασίας.

Αναλυτικά:

Άρθρο 84

Δυνατότητα επέκτασης ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, δύνανται να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και διαλαμβάνει περιγραφή της υπηρεσιακής ή λειτουργικής ανάγκης, που δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ. Οι καθαριστές / καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, κατά τις διατάξεις της περ. α’, δύνανται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου